Legalizacija objekata Energetski certifikati O nama Reference Legalizacija - Kontakt

Zoning Grupa G.I.U. - Lista referentnih poslova

GEODETSKI RADOVI: Grad-Z plan d.o.o.

A. ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKI PROJEKTI I IZVEDENI OBJEKTI

A.1.   IDEJNI PROJEKTI I PROGRAMSKE STUDIJE:

A.2.   PROVEDBENI URBANISTIČKI PLANOVI I PROJEKTI:

A.3.   PROJEKTI ( IDEJNI, GLAVNI I IZVEDBENI ) I NADZOR:

1.         Robne kuće

2.         Dječji vrtići

3.         Škole i kino dvorane

4.   Uvjeti uređenja prostora (UUP) –sada Lokacijska dozvola - za Benzinske postaje i drugo

Crikvenica, Đeletovci, Oriolik, Stari Mikanovci, Ilok, Đakovica, Kloštar Ivanić, Mlaka II - Rijeka, Kosovska kamenica, Skrad, Delnice, Derventa, Ljubuški, Drinovci, Lješevo kraj Sarajeva, “Centrotrans” Sarajevo, Ungerija, Nova Kapela, Opatija - Lido, Opatija - Nova cesta, Lovran, BP “Đ. Đaković” Slavonski Brod, Rovinj, Zvečevo, Goričan – granični prijelaz, Bosanska Dubica,Donja Mutnica, Ljubača kraj Tuzle, Karlovac – Autobusni kolodvor, BP “Tromilja” kraj Šibenika, Slavonski Brod – obilaznica, Marina Ičići, Maljevac, Začretje – istok i zapad, Koprivnica – obilaznica, Rasinja – Ludbreg, Pakrac, Majerje kraj Varaždina, Sisak III, Zaprešić

Črnomerec, Aleja Bologne, Dugave – istok i zapad, Av. V. Holjevca – istok i zapad, Branimirova – sjever i jug, Heinzlova, Oporovečka, Zagorska, Špansko – sjever, Jankomir – autoput, Sarajevska, Slavonska avenija – sjever, Ulica grada Vukovara i Selska cesta

BP Buzet - rekonstrukcija
BP Buje - rekonstrukcija
BP Pazin - rekonstrukcija
BP Dubrovnik-Grad - rekonstrukcija
BP Jazine, Zadar - rekonstrukcija
BP Bjelovar Motel - rekonstrukcija

5.         Javni objekti

6.         Bolnice, domovi zdravlja i zdravstvene stanice

7.         Ugostiteljski i turistički objekti:

-Konoba trogir
-Snack bar “Ja i ti” u Zagrebu
-Caffe bar u sklopu dogradnje objekta Bolnice za rehabilitaciju u Stubičkim toplicama (koautor)
-Caffe bar u sklopu Benzinske postaje Žažina

8.         Stambeni objekti – kolektivno stanovanje

9.         Stambeni objekti – individualno stanovanje

10.       Revitalizacija zaštićenih spomenika kulture

11.       Industrijski objekti

Proizvodnja, prerada i skladištenje mesa, BRP 8920,00 m2 ;
Tvornica gotovih jela, BRP 4200,00 m2
Tvornica kobasica, BRP 838,00 m2
Glavna strojarnica tvorničkog kompleksa, BRP 983,00 m2

12.       Projekti konstrukcija i nadzor

Armirano betonske konsturkcije

Čelične konstrukcije

Armirano betonski silosi

Armirano betonske konstrukcije – stručni nadzor

Čelične konstrukcije – stručni nadzor

Građevinski objekti – projektiranje i nadzor

Građevinski objekti – nadzor

13.       Interijeri

A.4.   REKONSTRUKCIJE – DOGRADNJE

A.5.   ALUMINIJSKE I ČELIČNE KONSTRUKCIJE

B. NISKOGRADNJA

B.1.   STRUČNI NADZOR NAD IZVEDBOM

Osnovne škole Grada Zagreba – uređenje okoliša, igrališta i pješačkih staza

B.2.  LOKACIJSKE DOZVOLE I IZVEDBENO – TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Međunarodni granični prijelazi

Mostovi

Invalidske rampe

B.3.   PLIN – GRAĐEVINSKI DIO PROJEKTA

C. SPECIJALNE KONSTRUKCIJE U NISKOGRADNJI

D. MOSTOVI I VIJADUKTI

E. STUDIJE I ZNANSTVENI RADOVI

1.         Ekonomske i tehnološke studije

2.         Studije utjecaja na okoliš

3.         Čišćenje otpadnih voda

F. STROJARSKI  I  TEHNOLOŠKI  PROJEKTI I  IZVEDENI  OBJEKTI

F.1.   PROJEKTI

F.2.   KONZALTING POSLOVI I NADZOR

F.3.   SUDJELOVANJE U PROJEKTIRANJU I IZGRADNJI

F.4.   POPIS ZNAČAJNIJIH STRUČNIH I ZNANSTVENIH RADOVA

G. ELEKTRIČNE INSTALACIJE – PROJEKTI I IZVEDENI OBJEKTI

G.1.  ELEKTROINSTALACIJE

1.         Industrijska postrojenja

2.         Kotlovnice i postrojenja

3.         Silosi i mlinovi

4.         Hoteli, turistički kompleksi i stambeni objekti

 
5.         Škole, sportske dvorane i rekreacioni centri

6.         Bolnice i medicinski centri

G.2.  TRAFOSTANICE I ELEKTRIČNI DIESEL GENERATORI

1.         Trafostanice

 

2.         Električni Diesel generatori

G.3.  RASVJETA

1.         Prometne površine

2.         Javni objekti

3.         Klimatizacija kompjuterskih centara

4.         Ventilacija tunela

G.4.  PLINSKE STANICE

1.         Tekući kisik i dušik

2.         Medicinske plinske stanice

3.         Plinska stanica –butan

4.         Cjevovod pare i vruče vode (vrelovod)

G.5.  AUTOMATSKI PROTUPOŽARNI SISTEMI

G.6.  INDUSTRIJSKA POSTROJENJA

G.7.  OBJEKTI INFRASTRUKTURE

G.8.  IZVEDENI OBJEKTI

H. HORTIKULTURNA UREĐENJA

 

Zoning Grupa GIU, Avenija Dubrovnik 15, 10000 Zagreb, Hrvatska tel: 01 6529 652, fax: 01 6527 813, e-mail: zoning@zoning.hr